Psichologija

Mes, visi žmonės, darome mąstymo klaidas

Paprastai savo mintis priimame kaip teisingas. Ypač tada, kai jos kyla iš gilių įsitikinimų, kurie susiformuoja gyvenimo eigoje. Kai tos mintys ir įsitikinimai tampa giliai įsisenėjusiais arba savaime suprantamais, tuomet net nesusimąstome patikrinti jų pagrįstumo ir realistiškumo.

Viskas būtų gerai, jeigu tai nekeltų mums sunkių išgyvenimų ir nesudarytų didelių neigiamų pasekmių, kaip pavyzdžiui, pablogėjusi psichologinė savijauta, nepasitikėjimas savo jėgomis, sumažėjusi savivertė, įvairios baimės, pykčio protrūkiai, nepilnavertiški tarpasmeniniai santykiai ir t.t.

Dažniausiai pasitaikančios mąstymo klaidos, kurias darome savo gyvenime:

“Viskas arba nieko”. Viskas piešiama juodai arba baltai, puolama į kraštutinumus. Jeigu nepavyksta kažko padaryti 100% tobulai, tuomet atrodo, kad pasaulio pabaiga ir visas gyvenimas nesiseka.

Perdėtas apibendrinimas. Kai kas nors atsitinka vieną kartą, tada nusprendžiama, kad taip dabar bus visą gyvenimą. Pavyzdžiui, nepasisekė pirmas pasimatymas, tuomet daroma klaidinga išvada, kad visą gyvenimą nesiseka tarpasmeniniuose santykiuose.

Proto filtras. Iš visos situacijos išsirenkama viena detalė, dažniausiai neigiama, ir ji taip sureikšminama, kad tampa sudėtinga pamatyti kitas svarbias aplinkybes ar sąlygas.

Pozityvių dalykų nuvertinimas. Teigiami dalykai paverčiami neigiamais. Pavyzdžiui, kitas žmogus padarė kažką gero, o tai laikoma, kad jis turi savanaudiškų ketinimų.

Minčių skaitymas. Ką galvoja kitas žmogus yra savaime suprantama, nereikia net klausti. O išprovokuotas kito žmogaus elgesys tarsi patvirtina, kad tai ir yra tiesa.

Ateities numatymas. Ypač būdinga nerimaujant, keliant klausimų dėl to, kas gali įvykti ar net jau žinant, kaip čia viskas bus. 

Sureikšminimas. Asmeninės klaidos, maži trūkumai yra perdėtai padidinami. Jie uždominuoja mintis ir elgesį.

Sumenkinimas. Teigiamos savybės ir stiprybės yra sumenkinamos, laikomos nereikšmingomis.

Emocinis mąstymas. Emocijos ir jausmai įvardinami kaip faktai. Leidžiama jiems užvaldyti būseną ir mintis ir dėl to sunkiai priimami sprendimai konkrečioje situacijoje.

“Privalau”, “turiu”. Keliamos sąlygos tiek sau ir kitiems, kad “privaloma”, “turi”, “būtinai”, “kaip gi to nepadaryti” ir pan.

Etikečių klijavimas. Elgesio klaidos priskiriamos asmeninėns savybėms, būdo ar charakterio bruožams.

Personalizavimas. Savęs kaltinimas dėl visko kas vyksta aplinkui. Prisiimama atsakomybė už ne tik savo, bet ir kitų elgesį ir jo padarinius.

Skirtingos mąstymo klaidos gali atsispindėti skirtingose situacijose ar skirtingose mūsų gyvenimo srityse. Taip pat, vienoje situacijoje ar įsitikinime, gali būti kelios skirtingos mąstymo klaidos.

Jeigu sunku atpažinti savo mąstymo klaidas, galite paprašyti, kad tą padarytų jūsų artimi žmonės. Tie, kuriais pasitikite ir su kuriais jaučiatės saugūs!

Call Now Button